Usługi Biurowe

  • odbiór dokumentów od klienta;
  • segregacja, dekretacja, archiwizacja dokumentów;
  • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej (maile, poczta, przesyłki kurierskie);
  • prowadzenie pocztowej książki nadawczej, nadawanie listów zwykłych i poleconych;
  • redagowanie pism urzędowych, handlowych i innych;prowadzenie kalendarza spotkań;
  • przekazywanie dokumentów finansowych do biura rachunkowego;
  • odbieranie dokumentów z biura rachunkowego;
  • zarządzanie płatnościami (terminy);
  • prowadzenie kasy;
  • wpłaty, przelewy.